skilisens 2019

 

 

Skilisens

Med skilisens får du en god forsikring ved idrettsskade, samtidig som du kan starte i renn i Norge og utlandet. Nedenfor ser du en oversikt over de ulike lisenstypene.

TURRENN OG TRENINGSLISENS  

Med turrenn og treningsforsikring er du forsikret 365 dager i året, samtidig som du også er forsikret for alle turrenn du ønsker å gå i Norge og utlandet. Turrenn og treningsforsikring krever ikke medlemsskap i klubb tilsluttet Norges Skiforbund

Dette er en meget god forsikring for deg som trener og går turrenn. Dette er en løpende forsikring som koster kr 800,-  i året. Kjøp denne i dag, så er du sikret hvis uhellet er ute. 

Se forsikringsvilkår og dekning.

ÅRSLISENS

Skal du konkurrere i flere skirenn som står i vår terminliste, er det best med årslisens. For å kunne kjøpe årslisens må du være medlem i en klubb. Lisensen gir en god forsikring som gjelder for all aktivitet fra 1. oktober til 30. september året etter.   Lisensen gjelder fra betalingsdato.  

- Du hadde årslisens i fjor og ønsker det samme i år: 

Logg deg inn på Min idrett. Her vil du finne betalingsinformasjon og du kan betale online eller ved bruke av KID. På din side på www.minidrett.no, finner du ditt lisensbevis. Skiv ut lisensbeviset og ta det med deg på skirennene i vinter. Hvis det er et par år siden du hadde lisens, ta kontakt med klubben din, slik at de kan registrere deg som aktiv utøver igjen.

- Du har aldri hatt årslisens eller har hatt årslisens for flere sesonger siden, men ønsker det nå:  

Ta kontakt med klubben du er medlem i eller ønsker å ha medlemskap i direkte eller benytt dette skjemaet. Klubben sørger for at betalingsinformasjon sendes på e-post til deg når du er registrert som betalt medlem og aktiv utøver. På din side på www.minidrett.no, vil betalingsinformasjonen ligge.

Utvidet årslisens

Du kan også utvide grunnlisensen til utvidet årslisens i Min Idrett under lisenser ved å betale differansen mellom lisensene. Forsikringsdekningene blir med dette betydelig bedre. Bl.a. går behandlingsgarantien ned fra 90 til 3 dager.
Se tabell nedenfor. Kid og kontonummer finner du i Min Idrett under lisens.

Gren  Årslisens  Utvidet årslisens Differansen mellom Årslisens og utvidet Årslisens.
Alpint   1450 kr  
Freestyle   1400 kr  
Hopp/Kombinert 450 kr 1300 kr 850 kr
Langrenn 290 kr 750 kr 460 kr
Telemark 430 kr 1000 kr 570 kr
Randonee 350 kr 800 kr 450 kr

ENGANGSLISENS

Ønsker du kun å kjøpe lisens for et aktuelt skirenn kan du gjøre det. Da gjelder det bare dette rennet og det betales til arrangøren.

Hvis du skal gå turrenn i utlandet og ikke har årslisens, må du betale engangslisens direkte til Norges Skiforbund. Betal engangslisens i  NSFShop.no. Husk å ta med kvitteringen på betalt lisens til rennet du skal gå.

Sammenlign dekningene mellom årslisensene og engangslisens.

SUPPORT
E-post: skilisens@skiforbundet.no
Telefon: 03615

 Husk å ta med kvitteringen på betalt lisens til rennet du skal gå.