Renn i Korgen 2018

 

Lørdag
20.jan.
Vesterfjellrennet
Start kl.12.00
Interv.start/klassisk 

Skigruppa
Onsdag
31.jan
Cuprenn
Start kl.18.00
Interv.start/klassisk  Skigruppa
Onsdag
07.feb
Cuprenn
Start.kl.18.00
Fellesstart Klassisk
Onsdag
14.feb.
Cuprenn
Start.kl.18.00
Sprint
Interv.start/klassisk 

Onsdag
21.feb.
Vinterferie
Onsdag
28.feb
Klubbmesterskap
Start.kl.18.00
Interv.start/klassisk

Onsdag
07.mars
Cuprenn
Start kl. 18.00
Fellesstart Klassisk


Onsdag
14.mars
Cuprenn
Start kl.18.00
Interv.start/friteknikk
 
Søndag
08.april
Vargtrekket
Start kl.11.00
Interv.start/klassisk 

Søndag
22.april
Vesterfjellet ned
Start kl.13.00
Fellesstart friteknikk